[1]
H. Põlda, T. Roosalu, K. Karu, L. Teder, and M. Lepik, “Üldpädevuste kujundamine ja osaliste agentsus mitteformaalõppes”, EHA, vol. 9, no. 1, pp. 60-87, May 2021.