[1]
H. Hint and A. Jürine, “Protsessikeskse kirjutamise kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste kirjaliku tekstiloome oskuse kui suhtluspädevuse ühe komponendi arendamisel”, EHA, vol. 9, no. 1, pp. 243-273, May 2021.