[1]
R. Soobard, A. Valdmann, R. Mikser, and M. Rannikmäe, “Karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariumide kasutamine loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamiseks”, EHA, vol. 9, no. 2, pp. 72-99, Nov. 2021.