[1]
E. Malleus-Kotšegarov, K. Treial, and M. Jurman, “Teise klassi õpilaste suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arvutitesti tulemuste seosed õpetajate ja lastevanemate hinnatud tugevuste ja raskustega”, EHA, vol. 10, no. 1, pp. 33-60, May 2022.