Kitsnik, M., and H. Metslang. “Eestikeelset Aineõpet Mõjutavad Tegurid: Vene Koolijuhtide Seisukohti Ja Strateegiaid”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 3, no. 1, Apr. 2015, pp. 202-25, doi:10.12697/eha.2015.3.1.09.