Mägi, E., H. Biin, K. Trasberg, and K. Kruus. “Õpetajakoolituse üliõpilaste Hoiakud Ja Teadlikkus Soolise Võrdõiguslikkuse küsimuses”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 4, no. 1, Apr. 2016, pp. 159-94, doi:10.12697/eha.2016.4.1.06.