Uibu, K., M. Padrik, and S. Tenjes. “Klassiõpetajate Keele- Ja Suhtluseeskuju Hindamine Emakeeletunnis Struktureeritud Vaatluse Teel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 4, no. 1, Apr. 2016, pp. 226-57, doi:10.12697/eha.2016.4.1.08.