Põlda, H., and K. Aava. “Andekuse Kui Haridusliku Erivajaduse tähenduse Konstrueerimine Eesti Muutunud õpikäsituse Kontekstis”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 4, no. 2, Oct. 2016, pp. 89-117, doi:10.12697/eha.2016.4.2.05.