Kõiv, K. “Vanglakiusamise Kirjeldav analüüs ühe Eesti Meestevangla näitel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 4, no. 2, Oct. 2016, pp. 165-90, doi:10.12697/eha.2016.4.2.07.