Männamaa, I., A. Komsaare, and Äli Leijen. “Haridusliku mängu Mõju Osalejate Akulturatsioonihoiakutele”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 4, no. 2, Oct. 2016, pp. 223-48, doi:10.12697/eha.2016.4.2.09.