Krajcik, J., and İbrahim Delen. “Õpilaste Kaasamine STEM-Haridusse”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 5, no. 1, Apr. 2017, pp. 10-34, doi:10.12697/eha.2017.5.1.02a.