Rannikmäe, M., R. Soobard, P. Reiska, A. Rannikmäe, and J. Holbrook. “Õpilaste Loodusteadusliku Kirjaoskuse Tasemete Muutus gümnaasiumiõpingute Jooksul”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 5, no. 1, Apr. 2017, pp. 59-98, doi:10.12697/eha.2017.5.1.03.