Kori, K., and K. Mardo. “Õppimine Ja väljalangemine IKT Erialade Esimesel Aastal Eesti Kõrgkoolide näitel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 5, no. 1, Apr. 2017, pp. 239-67, doi:10.12697/eha.2017.5.1.08.