Uibu, K., A. Ugaste, and K. Brown. “Eessõna”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 2, no. 2, Nov. 2014, pp. 1-7, doi:10.12697/eha.2014.2.2.01.