Puksand, H., and T. Erelt. “"Hariduse Ja Kasvatuse sõnaraamat"”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 2, no. 2, Nov. 2014, pp. 245-7, doi:10.12697/eha.2014.2.2.11.