Marsico, G., M. He, and J. Valsiner. “Hariduse Varjatud mõjuväljad: Pilk Nurgatagustesse”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 6, no. 1, May 2018, pp. 67-76, doi:10.12697/eha.2018.6.1.03b.