Häidkind, P., A. Schults, and K. Palts. “3–4aastaste Eesti Laste üldoskuste Tase Kolme Hindamisvahendi Alusel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 6, no. 1, May 2018, pp. 179-14, doi:10.12697/eha.2018.6.1.08.