Saks, K., and J. Virnas. “Õpilasfirmade Programmi Mõju Noorte Sotsiaalsetele Oskustele”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 6, no. 2, Nov. 2018, pp. 66-90, doi:10.12697/eha.2018.6.2.04.