Hämäläinen, M., E. Ruskovaara, and T. Pihkala. “Koolijuhtide Valmisolek Kaasata üldhariduskoolide Ettevõtlusõppesse kooliväliseid huvirühmi”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 6, no. 2, Nov. 2018, pp. 104-17, doi:10.12697/eha.2018.6.2.05b.