Nelis, P., and M. Pedaste. “Kaasava Hariduse Mudel Alushariduse Kontekstis: Süstemaatiline kirjandusülevaade”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 8, no. 2, Nov. 2020, pp. 138-63, doi:10.12697/eha.2020.8.2.06.