Põlda, H., T. Roosalu, K. Karu, L. Teder, and M. Lepik. “Üldpädevuste Kujundamine Ja Osaliste Agentsus Mitteformaalõppes”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 9, no. 1, May 2021, pp. 60-87, doi:10.12697/eha.2021.9.1.03.