Hint, H., and A. Jürine. “Protsessikeskse Kirjutamise Kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste Kirjaliku Tekstiloome Oskuse Kui suhtluspädevuse ühe Komponendi Arendamisel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 9, no. 1, May 2021, pp. 243-7, doi:10.12697/eha.2021.9.1.10.