Kitsnik, M., and J. Petuhhova. “Eesti Ja Eestivene Põhikoolinoorte Vastastikused Hoiakud Enne Ja pärast mängustatud koostöötegevuste Projektis Osalemist”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 9, no. 1, May 2021, pp. 274-03, doi:10.12697/eha.2021.9.1.11.