Eisenschmidt, E. “PISA Edutegurite üle Mõtiskledes”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, vol. 11, no. 1, May 2023, pp. 212-5, doi:10.12697/eha.2023.11.1.09.