Mägi, Eve, Helen Biin, Karmen Trasberg, and Kersti Kruus. “Õpetajakoolituse üliõpilaste Hoiakud Ja Teadlikkus Soolise Võrdõiguslikkuse küsimuses”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 4, no. 1 (April 23, 2016): 159-194. Accessed November 24, 2020. https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2016.4.1.06.