Uibu, Krista, Marika Padrik, and Silvi Tenjes. “Klassiõpetajate Keele- Ja Suhtluseeskuju Hindamine Emakeeletunnis Struktureeritud Vaatluse Teel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 4, no. 1 (April 23, 2016): 226-257. Accessed June 20, 2021. https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2016.4.1.08.