Kori, Külli, and Kadri Mardo. “Õppimine Ja väljalangemine IKT Erialade Esimesel Aastal Eesti Kõrgkoolide näitel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 5, no. 1 (April 26, 2017): 239-267. Accessed May 18, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2017.5.1.08.