Häidkind, Pille, Astra Schults, and Kaili Palts. “3–4aastaste Eesti Laste üldoskuste Tase Kolme Hindamisvahendi Alusel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 6, no. 1 (May 1, 2018): 179-214. Accessed May 30, 2023. https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.1.08.