Hint, Helen, and Anni Jürine. “Protsessikeskse Kirjutamise Kasulikkusest gümnaasiumiõpilaste Kirjaliku Tekstiloome Oskuse Kui suhtluspädevuse ühe Komponendi Arendamisel”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 9, no. 1 (May 1, 2021): 243-273. Accessed May 26, 2022. https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2021.9.1.10.