1.
Jõgi A-L, Aus K, Kikas E. Esimese klassi õpilaste matemaatikateadmiste arengu seosed klassiõpetajate võimekususkumuste ja tulemusootuste profiiliga. EHA [Internet]. 2014May1 [cited 2021Dec.4];2(1):50-6. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2014.2.1.03