1.
Uibu K, Padrik M, Tenjes S. Klassi├Ápetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel. EHA [Internet]. 2016Apr.23 [cited 2021Jun.20];4(1):226-57. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2016.4.1.08