1.
Saks K, Leijen Äli, Täht K. Inglise keele kui võõrkeele õppijate õpistrateegiad ja nende mõju õpitulemustele. EHA [Internet]. 2016Apr.23 [cited 2022May26];4(1):279-08. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2016.4.1.10