1.
Rannikmäe M, Soobard R, Reiska P, Rannikmäe A, Holbrook J. Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete muutus gümnaasiumiõpingute jooksul. EHA [Internet]. 2017Apr.26 [cited 2020Oct.25];5(1):59-8. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2017.5.1.03