1.
Häidkind P, Schults A, Palts K. 3–4aastaste eesti laste üldoskuste tase kolme hindamisvahendi alusel. EHA [Internet]. 2018May1 [cited 2023May30];6(1):179-14. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2018.6.1.08