1.
Põlda H, Roosalu T, Karu K, Teder L, Lepik M. Üldpädevuste kujundamine ja osaliste agentsus mitteformaalõppes. EHA [Internet]. 2021May1 [cited 2021Oct.24];9(1):60-7. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2021.9.1.03