1.
Kitsnik M, Petuhhova J. Eesti ja eestivene põhikoolinoorte vastastikused hoiakud enne ja pärast mängustatud koostöötegevuste projektis osalemist. EHA [Internet]. 2021May1 [cited 2021Sep.25];9(1):274-03. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2021.9.1.11