1.
Soobard R, Valdmann A, Mikser R, Rannikmäe M. Karjääriteadlikkusele suunatud õpistsenaariumide kasutamine loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamiseks. EHA [Internet]. 2021Nov.1 [cited 2022May26];9(2):72-9. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2021.9.2.04