1.
Malleus-Kotšegarov E, Treial K, Jurman M. Teise klassi õpilaste suhtlus- ja enesemääratluspädevuse arvutitesti tulemuste seosed õpetajate ja lastevanemate hinnatud tugevuste ja raskustega. EHA [Internet]. 2022May1 [cited 2023May30];10(1):33-0. Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2022.10.1.03