[1]
Zhurbenko, M.P., Chesnokov, S.V. and Konoreva, L.A. 2016. Lichenicolous fungi from Kodar Range, Trans-Baikal Territory of Russia. Folia Cryptogamica Estonica. 53, (Sep. 2016), 9-22. DOI:https://doi.org/10.12697/fce.2016.53.02.