[1]
Oset, .M. 2021. Two new synonyms of Pertusaria coccodes (Pertusariales, Ascomycota). Folia Cryptogamica Estonica. 58, (Jun. 2021), 61–63. DOI:https://doi.org/10.12697/fce.2021.58.08.