(1)
Tagirdzhanova, G. M.; Kataeva, O. A.; Stepanhcikova, I. S. New Lichen Records from the Novgorod Region, Russia. Folia Cryptog. Estonica 2014, 51, 103-107.