Zhurbenko, M. P., Chesnokov, S. V., & Konoreva, L. A. (2016). Lichenicolous fungi from Kodar Range, Trans-Baikal Territory of Russia. Folia Cryptogamica Estonica, 53, 9-22. https://doi.org/10.12697/fce.2016.53.02