Stepanchikova, I. S., Himelbrant, D. E., Prokopiev, I. A., Pankova, V. V., Zhukova, A. A., Gainetdinova, I. I., & Zueva, A. S. (2023). Leprarioid lichens and associated lichenicolous fungi from the Commander Islands (Kamchatka Territory, Russia) including a new species Lepraria tiinae. Folia Cryptogamica Estonica, 60, 101–128. https://doi.org/10.12697/fce.2023.60.11