[1]
N. B. Istomina, O. V. Likhacheva, I. S. Stepanchikova, E. S. Kuznetsova, and D. E. Himelbrant, “New and rare lichens and allied fungi from the Pskov Region, Russia”, Folia Cryptog. Estonica, vol. 55, pp. 21–31, Jun. 2018.