[1]
I. Saar, J. Oja, K. Põldmaa, K. Pärtel, I. Zettur, and U. Kõljalg, “Red List of Estonian Fungi – 2019 update”, Folia Cryptog. Estonica, vol. 56, pp. 117-126, Sep. 2019.