The ability of turism events to generate destination loyalty towards the country: an Estonian case study. Turismiürituste võime genereerida sihtkohalojaalsust riigi suhtes: Eesti juhtum

  • Andres Kuusik University of Tartu
  • Rein Ahas Tartu Ülikool Positium LBS
  • Margus Tiru Positium LBS
Keywords: destination, destination marketing, destination loyalty, repeat visitation, events, customer loyalty, free sample promotions, passive mobile positioning method, Estonia

Abstract

Globaliseerumise taustal on riigid ja kohad üha rohkem hakanud omavahel konkureerima. Konkureeritakse nii välisinvesteeringute, külastajate, ettevõtete asukoha kui ka kohalike elanike pärast. (Kotler et al. 1999) Mida liikuvamad on kapital, inimesed ja ettevõtted, seda rohkem peavad kohad muutma end atraktiivseks. Selle tõttu on eraldi turunduse suunana välja kujunenud kohaturundus (place marketing). Kohaturunduse ühte osa, mis tegeleb turistide sihtgrupiga, nimetatakse sihtkohaturunduseks (destination marketing). Ürituste korraldamine on üks võimalus sihtkohaturunduse viljelemiseks. Väga palju on uuritud suurürituste mõju sihtriigi imagole ja inimeste teadlikkuse tõusule sihtriigi suhtes. Palju vähem on aga tähelepanu pööratud ürituste võimele genereerida korduvkülastusi. Seetõttu on üsna tavaline, et riigi tasemel toetatakse suurüritusi, mis tekitavad maailmas kära, samas, kui võib-olla mõistlikum oleks toetada hoopis väiksemate ja keskmise suurusega ürituste korraldamist, mis genereeriks riigile lojaalseid külastajaid. Just sellele valdkonnale selle artikli raames keskendutakse

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
Kuusik, A., Ahas, R., & Tiru, M. (1). The ability of turism events to generate destination loyalty towards the country: an Estonian case study. Turismiürituste võime genereerida sihtkohalojaalsust riigi suhtes: Eesti juhtum. Estonian Discussions on Economic Policy, 18. https://doi.org/10.15157/tpep.v18i0.878
Section
Articles. Artikeln. Artiklid