[1]
Truman, M. 2020. Sada aastat Eesti Vabariigi esimesest Põhiseadusest (kehtis aastatel 1920–1933). Estonian Discussions on Economic Policy. 28, 1-2 (Oct. 2020).