[1]
Raudjärv, M. 2021. 25 aastat esimesest rahvusvahelisest majanduspoliitika teaduskonverentsist Tartus-Värskas (1996). Estonian Discussions on Economic Policy. 29, 1-2 (Nov. 2021).