(1)
Mõttus, M.; Lukason, O. The System of Firm Support Grants in Estonia: Whom Does It Favor? Summary: Ettevõtlustoetused Eestis: Millist Ettevõtet Need Soosivad?. TPEP 2013, 21.