(1)
Parts, E. The Dynamics and Determinants of Social Capital in the European Union and Neighbouring Countries. Summary: Sotsiaalkapitali dünaamika Ja Determinandid: EL Vanade Ja Uute Liikmesriikide Ning Nende Naaberriikide Võrdlus. TPEP 2013, 21.